регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Политика

13:16 петък, 13 ноември

Албания и Босна и Херцеговина трябва да ускорят реформите, за да получат безвизов режим

Албания и Босна и Херцеговина трябва да наваксат с необходимите реформи, за да получат премахване на краткосрочните визи, както това стана за бивша югославска република Македония, Сърбия и Черна гора, е мнението на европейските депутати. Те искат Комисията да докладва за напредъка на двете страни в началото на 2010 г., както и да започне визов диалог с Косово.

Депутатите настояват , че диалогът за либерализиране на визовия режим трябва да бъде на равностойни начала, без проява на дискриминация и към всички заинтересовани държави трябва да се прилагат еднакви критерии (напредък във въвеждането на биометрични паспорти и подобрен граничен контрол). Те призовават Албания и Босна и Херцеговина да приемат необходимите реформи за цялостно изпълнение на тези критерии, за което трябва да бъдат подкрепени от Комисията. Парламентът иска също така Комисията да представи доклад за постигнатия от тях напредък не по-късно от началото на 2010 г.

Комисията предложи краткосрочните визи (за по-малко от три месеца) да бъдат премахнати за бивша югославска република Македония, Сърбия и Черна гора, за разлика от Албания и Босна и Херцеговина, за които визовите изисквания остават в сила. Депутатите смятат, че двете страни трябва да наваксат своето изоставане колкото е възможно по бързо, без в същото време да се занижават общите изисквания. Те подчертават също така, че Албания и Босна и Херцеговина са постигнали "по-нататъшен напредък" по отношение на по-голямата част от критериите след оценката на Комисията от май 2009 г.

Членовете на Европейския парламент предлагат Албания и Босна и Херцеговина да бъдат включени в списъка с държави, за които не се изискват визи. Това предложение е придружено с бележка под линия, че премахването на визите ще влезне в сила само след оценка на Комисията, че въпросната държава "изпълнява всички критерии, посочени в пътната карта за либерализиране на визовия режим, и в съответствие с Договора". Временно и двете държави остават в списъка със страни, за които се изискват визи.

Комисията трябва да започне визов диалог с Косово с цел създаване на пътна карта за улесняване и либерализиране на визовия режим, подобна на пътните карти за другите държави от Западните Балкани.

В доклада на Парламента се подчертава също така, че процесът на либерализиране на визовия режим трябва да служи като отправна точка при определянето на отношенията с източните партньори на ЕС.

Докладът на Tanja Fajon (С&Д, Словения) по процедурата по консултация беше приет с 550 гласа "за", 51 "против" и 37 "въздържали се".

Политиката на ЕС по отношение на Западните Балкани, както е формулирана в Програмата от Солун, споменава либерализирането на визовия режим като стъпка към евентуално бъдещо членство в ЕС. Преговорите за либерализиране на визовия режим започнаха през 2008 г., като в тях са включени критерии за напредък, например въвеждане на биометрични паспорти, които гражданите на тези държави трябва да притежават, за да пътуват без визи./ speshno.info

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5