регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Политика

14:26 петък, 27 ноември

Европарламентът отправи своите изисквания към кандидатите за членство s

Настоящите и потенциалните кандидати за членство в ЕС трябва да продължат с процеса на реформи, за да напреднат в процеса на разширяване. Основните проблемни области пред тях са правовата държава, свободата на изразяване, добросъседските отношения, положението на малцинствата и борбата с корупцията и организираната престъпност, се казва в резолюция на ЕП, приета на 26 ноември.

Резолюцията на Европейския парламент относно стратегията за разширяване на Комисията през 2009 г. (включваща страните от Западните Балкани, Исландия и Турция) беше приета от депутатите в четвъртък. Докладчик на Парламента по въпроса е Gabriele Albertini (ЕНП, Италия).

Като цяло Европейският парламент потвърждава твърдата си подкрепа спрямо политиката на разширяване, "която се доказа като една от най-успешните политики на ЕС", но същевременно европейските институции трябва да анализират и увеличат интеграционния капацитет на ЕС. Депутатите считат, че е от голямо значение да се изслушват опасенията и въпросите на гражданите относно разширяването и да се работи по тях.

Относно правовата държава, членовете на ЕП приветстват положените усилия в областта, въпреки че определени държави продължават да са изправени пред сериозни предизвикателства, особено в борбата с корупцията и организираната престъпност. По въпроса за свободата на изразяване те считат, че приоритетен въпрос за Западните Балкани и Турция е гарантирането на липса на политическа намеса в работата на медиите, както и независимостта на регулаторните органи.

Властите на Босна и Херцеговина и Албания се призовават да ускорят изпълнението на условията от пътната карта за безвизовия режим, за да може либерализирането да започне да се прилага от юли 2010 г. Според депутатите Комисията от своя страна трябва да постави "възможно най-скоро" началото на диалога за визовия режим с Косово. За страната трябва да бъде създадена пътна карта за улесняване и либерализиране на визовия режим, подобна на пътните карти за държавите от Западните Балкани.

Страните кандидатки трябва да положат всички възможни усилия, за да разрешат споровете със своите съседи на ранен етап от процеса на разширяване. Подобни двустранни спорове трябва да се разрешават от самите заинтересовани страни, а ако те не успеят, ЕС трябва да положи "всички възможни усилия" за намиране на решение. Според резолюцията такива спорове не би трябвало да са пречка пред напредъка към присъединяване към ЕС.

Сред критериите, които страните от Западните Балкани трябва да спазват, резолюцията изрежда пълното сътрудничество с Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ) и подобряването на положението на етническите малцинства, и по-специално на ромите.

Бивша югославска република Македония

Резолюцията призовава Съвета да действа в съответствие с препоръката на Комисията за започване на преговори за присъединяване и да определи дата за това на срещата на високо равнище през декември 2009 г. Депутатите очакват преговорите да започнат "в близко бъдеще", като се надяват със съседните държави да бъдат постигнати "задоволителни и за двете страни решения на неуредените въпроси".

Членовете на ЕП припомнят важността на добросъседските отношения и настойчиво призовават правителството на бивша югославска република Македония "да избягва действия и изявления, които биха могли да имат отрицателен ефект върху тях". Като положителен знак се отбелязва неотдавнашното установяване на дипломатически отношения с Косово.

В същото време страната трябва да продължи реформите, особено в публичната администрация и съдебната система, антикорупционната политика, правата на жените и междуетническите взаимоотношения, включително гарантирането на правата на лицата от всякакъв етнически произход.

Турция

Текстът на резолюцията подчертава "изключително голямото значение" на бързото реализиране на реформата на съдебната система. Депутатите изразяват съжаление относно ограничения напредък в областта на свободата на вероизповеданието, и настояват турското правителство да позволи на всички немюсюлмански религиозни общности да развиват своята дейност "без неправомерни ограничения".

Парламентът е загрижен също така относно свободата на изразяване и свободата на печата, особено след безпрецедентната глоба, наложена на медийна група в Турция.

Членовете на ЕП приветстват подписването от странат на споразумението за газопровода „Набуко“ и призовават за отварянето на глава „Енергетика“ в рамките на преговорите за присъединяване. По-нататък в резолюцията се изразява задоволство от положените дипломатически усилия за нормализиране на отношенията с Армения.

Сърбия

Депутатите отбелязват напредъка, постигнат от Сърбия, и по-специално едностранното прилагане от нейна страна на временното споразумение, което според тях показва силния ангажимент на страната за напредък по пътя към членство. Поради това те настоятелно призовават Съвета да вземе решение за незабавното ратифициране на временното споразумение.

Резолюцията приветства допълнителния напредък в сътрудничеството с МТБЮ, но същевременно изразява съжаление относно призива на сръбските власти към косовските сърби да бойкотират местните избори през ноември. Парламентът призовава Сърбия да засили още повече сътрудничеството си с EULEX, особено по отношение на операциите на EULEX в северно Косово.

Косово

Европейският парламент приветства намерението на Комисията да се укрепят отношенията с Косово, включително да се проучи възможността за участието на Косово в програмите на ЕС. Депутатите очакват процесът на децентрализация да приключи преди края на годината, съгласно изисквания на плана „Ахтисаари“. Те приветстват също така безпрецедентно високото участие на косовските сърби на местните избори от 15 ноември 2009 г. и го считат за положителен знак за тяхното желанието да поемат своята отговорност в институциите на Косово.

Хърватия

Депутатите смятат, че преговорите за присъединяване със страната могат да бъдат приключени до средата на 2010 г., при условие, че Хърватия увеличи усилията си и отговори на всички необходими критерии, включително пълно сътрудничество с МТБЮ. Те приветстват двустранното споразумение за разрешаване на граничния спор със Словения, което е дало "необходимия тласък за отварянето на нови глави в процеса на присъединяване".

Босна и Херцеговина

Според депутатите Босна и Херцеговина е постигнала известен напредък в областта на сигурността и управлението на границите, но въпреки това те изразяват недоволството си от ограничения напредък на страната, която е потенциална кандидатка за членство в ЕС.

По-нататък те отбелязват нестабилния политически климат и липсата на обща визия, която да се споделя и от двете части на страната, и насърчават Съвета да продължи усилията си за диалог с политическите лидери в Босна и Херцеговина, "за да се помогне на страната и на нейните народи да продължат по пътя към европейската интеграция".

Черна гора и Албания

Депутатите отчитат постигнатия от Черна гора и Албания напредък след публикуването на последните доклади за напредъка и поощряват двете страни да продължи усилията по пътя на реформите. По-нататък те приветстват решението на Съвета да прикани Комисията да изготви становище по техните кандидатури.

Исландия

Членовете на ЕП приветстват решението на Исландия от юли 2009 г. да кандидатства за членство в ЕС. Според тях тя ще получи статут на страна кандидатка в близко бъдеще, с оглед на факта, че нейното законодателство е до голяма степен приведено в съответствие със законодателството на ЕС. Досегашният опит на страната в изпълнението на задълженията й по споразумението за Европейското икономическо пространство трябва да бъде "съществен елемент" от оценката на Комисията. / speshno.info

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5