регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Икономика

15:13 понеделник, 14 декември

КЗК разреши на Бридж Партнърс да придобие част от бизнеса на Американ Интернешънъл Груп

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от страна на Бридж Партнърс Л.П., Кайманови острови, върху част от бизнеса на Американ Интернешънъл Груп Инк. (AIG Inc), САЩ, свързан с консултантска дейност и управление на активи. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

Бридж Партнърс Л.П., Кайманови острови и неговата група Пасифик Сенчъри Груп не са извършвали и не осъществяват търговска дейност в България.

„Българска телекомуникационна компания” АД („БТК” или „Виваком”) е част от придобивания бизнес и се контролира непряко от AIG Capital Partners (понастоящем PineBridge Capital Partners LLC), като предлага услуги в сферата на телекомуникациите.

Тъй като Бридж Партнърс Л.П. придобива непряк контрол върху БТК АД, сделката засяга, без да окаже директен ефект, пазарите на услуги по фиксирана телефония, на услуги по наети линии, на услуги по гласова мобилна телефония, на достъп до интернет и на пренос на данни.

Придобиващото дружество и неговата група Пасифик Сенчъри Груп към момента нямат участие на изброените продуктови пазари в страната, поради което самото извършване на сделката няма да доведе до възникване на хоризонтални и/или вертикални ефекти, увеличаване на пазарни дялове или друго изменение на пазарната структура на посочените пазари.

Въз основа на установените обстоятелства от пазарния анализ Комисията счита, че планираната сделка няма да окаже негативно влияние върху който и да е обособен пазар, нито ще доведе до установяване или засилване на господстващо положение на него, поради което следва да бъде безусловно разрешена./ speshno.info

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5