регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Икономика

15:42 понеделник, 8 март

Борсов обзор

Момчил Бъчваров

ИП ”Бул Тренд Брокеридж” ООД

Минимални понижения регистрирахме днес на БФБ, като всички борсови индекси загубиха между 0,09% до 0,36% от стойностите си. Оборотът достигна 1,77 млн.лева.

Близо 1/3 от обема бе формиран от една сделка с книжата на БГ Агро. Изтъгуваха над 370 хиляди акции от капитала на дружеството на обща стойност близо 630 хиляди лева.

По-значителни обеми имаше и с книжата на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ. С акциите на дружеството се сключиха две сделки за малко над 300 хиляди лева, но без изменение в цената компанията.

На пазара на Компенсаторни инструменти също имаше раздвижване вероятно породено от стартирането утре на БФБ на 23 Централизиран Публичен Търг. Припомням, че АП предлага за продажба дялове на 40 компании, като за част, от които плащането ще бъде осъществявано чрез компенсаторни инструменти.

Вероятно поради тази причина над 1,6 млн. Компенсаторни записи смениха собствениците си при ръст в цената им от 1,16%. По-значително бе повишението в цените на Поименните компенсационни бонове достигащо до 4,17%, но при далеч по-малък обем, а именно 65 хиляди броя.

Над 31 хиляди акции се прехвърлиха и при Емка АД. Пазарната капиталзизация на дружеството се повиши с 1,56% до 3,25 лева за лот, наваксвайки петъчния си спад.

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5