регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Икономика

11:40 сряда, 10 март

Дневен борсов коментар

Момчил Бъчваров

ИП ”Бул Тренд Брокеридж” ООД

Под 150 хиляди лева е оборотът до момента на БФБ формиран изцяло на регулиран пазар в може би една от най-скучните сесии от началото на годината. Борсовите индекси логично на ниската активност минимално променят стойносттите си с до 1/5 от процента, като само SOFIX повишава нивото си, докато при останалите индекси отчитаме лек спад.

Еврохолд България е една от най-търгуваните компании до момента с оборот от малко над 10 хиляди лота при минимален спад в пазарната капитализация на холдинга в размер на 0,15%.

С понижения до 1% се търгуват книжата още на Трейс Груп Холдинг, Софарма трейдинг, Метизи АД, Българска роза Севтополис и Централна кооперативна банка. Освен при Метизи Роман, където броя на изтъргуваните книжа достигна до 2670 лота, при останалите компании обемите са почти символични.

Редица компании повишават стойностите си в диапазона от 5 до 7%. Тук попадат Биовет Пещера, Унифарм, Меком, както и Енергоремонт Холдинг АД. От тази група дружества може да се отбележи по-сериозна търговия само при Меком достигаща до над 7 хиляди акции. Информацията е актуална към 11:15 часа/ speshno.info

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5