регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Икономика

11:20 вторник, 23 март

Дневен борсов коментар

Момчил Бъчваров

ИП ”Бул Тренд Брокеридж” ООД

По подобие на търговията от последните седмици и дори месеци оборотът остава, както обикновено към тази част на сесията под 200 хиляди лева. Логично на ниската активност и ликвидност, борсовите индекси минимално променят стойносттите си, като днес всички индикатори губят по около 1/10 от процента.

Книжата на Стара планина холдинг поевтиняват до момента с 2,67% при изтъргувани само 300 лота.

Сред губещите позиции с понижения в рамките от 1 до 3 процента се нареждат още Централна кооперативна банка, Катекс, Спарки Елтос и Мостстрой, като при всички компании обемите са минимални.

На обратния полюс производителят на акумулаторни батерии Елхим Искра добавя към пазарната си капитализация 2,32%, след като от капитала на дружеството се изтъргуваха 370 акции. Българска роза-Пловдив поскъпва с над 3%, но при символичен оборот.

Известно раздвижване най-вече, като обеми се забелязва на пазара на Компенсаторни инструменти. Цените на Компенсаторните записи и Поименните компенсационни бонове гравитират около 0,17 лева за брой. Информацията е актуална към 11:15 часа

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5