регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Здраве

19:08 четвъртък, 6 май

Ракови заболявания: призив ЕС да подкрепя превенцията и ранното откриване

Имайки предвид, че около една трета от раковите заболявания се разглеждат като предотвратими, Комисията и държавите членки трябва да засилят своите усилия в борбата срещу тази болест, се казва в резолюция на ЕП. В нея се призовава също така за по-нататъшни действия за насърчаване на здравословен начин на живот, намаляване на рисковите фактори в околната среда и на работното място, както и за повече средства за информационни кампании и скрининг.

Резолюцията, която беше приета този четвъртък, е в отговор на предложението на Комисията за създаване на "Европейско партньорство за действия за борба с рака", което цели намаляване на раковите заболявания с 15% към 2020 г.

В момента ракът е втората най-разпространена причина за смърт в Европа, като годишно на близо 3,2 милиона граждани на ЕС се поставя диагноза рак, а болестта причинява над 1,7 смъртни случая.

Докладът на Alojz Peterle (EНП, Словения) приветства предложението на Комисията за създаване на Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009–2013 г. с цел да подпомогне държавите членки в борбата срещу рака, като особени усилия трябва да бъдат положени в новите държави членки.

Депутатите призовават страните от ЕС да изготвят "възможно най-скоро" цялостни планове за борба с рака, тъй като те са от ключово значение за постигане на дългосрочната цел на партньорството за намаляване на раковите заболявания с 15% до 2020 г.

Повече усилия за превенция

Приетият текст подчертава, че "профилактиката е най-ефикасното спрямо разходите ответно действие", тъй като една трета от случаите на ракови заболявания са предотвратими.

Затова депутатите призовават Комисията да насърчава с "всички възможни средства" профилактиката в медицинската практика и по-здравословния начин на живот, както и да насърчава държавите членки да инвестират повече ресурси в профилактика - както първична профилактика (т.е. профилактика или ограничаване на факторите, които причиняват възникването на ракови заболявания, като например излагане на замърсители на околната среда), така и вторична профилактика - скрининг и ранно откриване.

Членовете на ЕП смятат, че Комисията и Съвета трябва да предприемат "допълнителни действия за осигуряване на условия за по-добро здраве, включително по отношение на тютюнопушенето, храненето и алкохола, и разпоредби за подобряване на възможностите за физическа активност".

Информационни кампании за онкологичния скрининг и научни изследвания

Докладът настоятелно призовава Комисията и държавите членки да насърчават информационните кампании за онкологичния скрининг. Депутатите искат същевременно повече подкрепата за научните изследвания в областта на профилактиката на рака, включително за изследвания на последиците от вредни химикали и екологични замърсители, храненето, начина на живот, генетичните фактори и взаимодействието на всички тези елементи, и призовават да се проучат връзките между рака и потенциалните рискови фактори като тютюна, алкохола и фармацевтичните и синтетичните хормони, които присъстват в околната среда.

Равен достъп до лекарства "за всички нуждаещи се пациенти във всички държави членки"

В заключение, Парламентът иска Комисията и държавите членки да гарантират равен достъп до лекарства за лечение на рак, включително за лечение на редки и по-слабо разпространени видове рак, "за всички нуждаещи се пациенти във всички държави членки", както и да се предприемат координирани действия за намаляване на неравния достъп до лечение на рак, включително до новите „целенасочени” лекарства, наскоро пуснати на пазара.

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5