регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Архитектура

20:19 петък, 27 ноември

Коригиран е участък от река „Новачица”

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова ще открие в понеделник в 12.00 ч. коригиран участък на река „Новачица” с изградена зона за отдих .

Проектът “Корекция на река Новачица в участъка от бул. “Драган Цанков” до покрития участък при СБЛАНП “Свети Наум” включва изграждане на предпазващ от наноси и чакъл покрит участък, както и изграждане на бетонова корекция на реката. Общата дължина на целия коригиран участък е 290м. Съгласно проекта, бяха засадени голямо количество нови подходящи дървесни видове - 150 бр. дървета и 1200 бр. храсти, които заместиха изсечената по необходимост растителност, чието състояние в по-голямата част не бе добро.

Предвид важността на това хидротехническо съоръжение, в инвестиционната програма на Столична община за 2008г. са осигурени необходимите средства за изграждането му в размер на 1 530 000 лв. и след проведена процедура по ЗОП за избор на изпълнител, е сключен договор със спечелилата фирма „Радо Олрат” ЕООД.

Осъществяването на проекта в пълния му вид позволи да се изгради едно необходимо хидротехническо съоръжение, което ще предпазва от евентуални наводнения при по-интензивни дъждове детското отделение на психодиспансера, като същевременно се почисти и облагороди околното пространство и се създаде паркова среда около корекцията на реката с обогатяването на съществуващата растителност с нови подходящи видове. / speshno.info

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5