регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Архитектура

11:17 четвъртък, 17 декември

Глоба от 100 000 лв. за собственика на сградата на "Захарна фабрика"

Наказателното постановление е на базата на акт за установяване на административно нарушение от 4 декември на управителя на „Ти Ей Би Риъл Естейт” Ефстратиос Катсалис. Фирмата е собственик на „Голямата фабрична сграда” в комплекса „Захарна Фабрика”. Комплексът е – архитектурно- строителен паметник на културата с национално значение” .

При извършена проверка на 03.12.2009г„ от служители на район "Илинден" на строеж: „Голямата фабрична сграда" в комплекса „Захарна фабрика" архитектурно-строителен паметник на културата с „национално значение", включен в списъка за архитектурни паметници под № 146. не се стопанисва и охранява. Портала е широко отворен и през него безпрепятствено преминават каруци, натоварени със строителни и метални елементи от конструкцията на сградите. На места липсват ограждения. В североизточната част на имота, оградата е разрушена, което е предпоставка за непрестанни набези и разграбване на сградите. В резултат на бездействието на собственика в източната част от халетата, подовите и покривни конструкции са съборени заедно с носещи ферми, част от материалите са изнесени. В останалите сгради са нанесени големи щети и разрушения, предимно във вътрешността на сградите, включително носещи елементи: разрушени са вътрешни зидове, демонтирани са стоманени колони, носещи стоманени греди и др. Елементи от подовите конструкции. Демонтирана е голяма част от покривната ламарина. Частично е разрушен тухлен зид на източната фасада и е паднала част от покривната конструкция на едноетажна сграда, находяща се източно от „Голямата фабрична сграда", представляваща едноетажно промишлено хале със стоманени покривни ферми и тухлени фасадни стени. Вследствие на безстопанственото отношения са нанесени значителни увреждания на комплекса от сгради и се създава опасност за увреждане на архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение.

Извършеното нарушение е констатирано и отразено в акт за административно нарушение № 1 от 4 декември. Срещу АУАН не е постъпило възражение чрез район Илинден. / speshno.info

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5