регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Архитектура

14:27 сряда, 30 декември

Картотекирани са над 450 незаконни рекламни съоръжения

Във връзка със стартиралата от 01.12.2009 г. кампания на Столичен инспекторат относно проверка за законността на всички монтирани върху фасадите на жилищни сгради в София рекламни и информационни елементи, резултатите показват, че само до 23.12.2009г. вече са картотекирани над 450 броя поставени съоръжения в отклонение от действащата нормативна база. Проверовъчните действия се извършват в сътрудничество с дирекция „Контрол по строителството” на СО и спрямо собствениците на нередовните обекти ще бъдат предприети заложените в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на СО, както и тези в Закона за устройство на територията, административно – наказателни процедури.

В периода 14-23.12.2009г. са съставени и първите 10 акта за административни нарушения, по които предстои да бъдат издадени и първите наказателни постановления, след влизането отново в сила на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на СО, предвиждащи санкции от 100 до 5000 лв. на физически и от 1000 до 50 000 лв. на юридически лица. / speshno.info

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5