регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо | партньори
от дата: Pick a date до дата: Pick a date

»Общество

15:23 четвъртък, 11 февруари

Всеки столичен район трябва да обособи място да разхождане на кучета

Във връзка със стартирала кампания на Столична община и Регионалната ветеринарномедицинска служба – София, кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова издаде заповед до кметовете на райони, с която разпореди да предложат места за разхождане на домашни любимци. Същите трябва да се съобразят с изискванията на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община. Забранено е разхождането на животни на територията на детски градини и училища, здравни заведения, на детски площадки. Забранено е разхождането на домашни любимци в градските паркове и градини за времето от 9.00 до 18.00 часа.Тази забрана не се отнася за местата, специална определени за целта със заповед от кмета на района.”

Информацията за предложените места за разходка на домашните любимци ще бъде предложена за обсъждане от гражданите, във всяка районна администрация за период от 14 дни, след което ще се издаде заповед от кмета на съответния район, за утвърждаване на алеите за разходка.

Призоваваме всички граждани да дадат своите предложения в указания от районната администрация срок.

Напомняме Ви, че след утвърждаване на алеите за разходки, ще стартират регулярни проверки и контролните органи, ще изискват паспорта на домашния любимец за проверка на регистрацията му и документ за платена годишна такса в размер на 24 лева.

За конкретни предложения и въпроси жителите на София могат се обръщат към районните администрации по местоживеене. / speshno.info

Новината може да бъде споделяна под лиценза
Creative Commons - Attribution (CC-BY), версия 2.5

Bulgarian TOP 0 1 2 3 4 5